Hovedtal

 
Kollegiepladser (pr. 01.01.2015) 332
• heraf ejede 118
• heraf lejede 50
• heraf drift af eksternt ejede 164

Boliger til gæsteprofessorer (pr. 01.01.2015) 31
• heraf ejede 15
• heraf lejede 10
• heraf drift af eksternt ejede 6

Lejere i 2015
• studerende (ca.) 1.000
• gæsteprofessorer (ekskl. familiemedlemmer) 121

Antal internationale studerende på CBS i 2014: 3.474

Mio. DKK
Årets resultat -1,2
Egenkapital 28,5
Regnskabsmæssig værdi, udlejningsejendomme 110
Offentlig ejendomsvudering, udlejningsejendomme 162

Medarbejdere, årsværk 4,1

CBS Academic Housing

Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 3815 3815