Hovedtal

 
Kollegiepladser (pr. 01.01.2019) 334
• heraf ejede 248
• heraf lejede 18
• heraf drift af eksternt ejede 68

Boliger til gæsteforskere (pr. 01.01.2019) 44
• heraf ejede 30
• heraf lejede 7
• heraf drift af eksternt ejede 7

Lejere i 2018
• studerende (ca.) 800
• gæsteforskere (ekskl. familiemedlemmer) 100

Mio. DKK
Årets resultat 2,0
Egenkapital 40,0
Regnskabsmæssig værdi, udlejningsejendomme 262
Offentlig ejendomsvurdering, udlejningsejendomme 312

Medarbejdere, årsværk 4,0

CBS Academic Housing

Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 3815 3815